VELIKONOČNÍ VIGILIE

Ne 27. 3. 2016 v ??:00  (ráno)


Resp. žalmy po  čteních /Olejník RZO/

  • sólisté od ambonu, a capella

Žalm po epištole

  • 4-51P  | zvuk
  • jednohlas, varhany

Vstal z mrtvých Kristus //

  • 4-01 | zvuk
  • k přijímání
  • sbor, a capella

ZPĚT