PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ne 5. 6. 2016 v 10:00

zkouška: pá 3. 5. v 19:00 ve farní klubovně

V: Právě teď je chválit Pána čas /KOI 19/

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník 167/

E: Otevřme písmo /KOI 56/

Obnova křtu: Já chci zpívat //

D: Požehnaný jsi Bože /KOI 13a/

P1: Všichni jsme jedno tělo /KOI 116/

P2: Vše co mohu dát /KOI 10/

Z: Pošli mě, půjdu já /OH 343/ (Je stále přítomná /KOI 23/)

Ordinarium /KOI 207/

 

noty – pouze orientační, není třeba tisknout, budeme zpívat z koinonií

nahrávky ordinária: Kyrie+Gloria, Sanctus, Agnus Dei

 

ZPĚT