PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ne 5. 6. 2016 v 10:00

zkouška: pá 3. 5. v 19:00 ve farní klubovně

V: Právě teď je chválit Pána čas /KOI 19/

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník 167/

E: Otevřme písmo /KOI 56/

Obnova křtu: Já chci zpívat //

D: Požehnaný jsi Bože /KOI 13a/

P1: Všichni jsme jedno tělo /KOI 116/

P2: Vše co mohu dát /KOI 10/

Z: Pošli mě, půjdu já /OH 343/ (Je stále přítomná /KOI 23/)

Ordinarium /KOI 207/

 

noty – pouze orientační, není třeba tisknout, budeme zpívat z koinonií

nahrávky ordinária: Kyrie+Gloria, Sanctus, Agnus Dei

 

ZPĚT

SL. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Ne 15. 5. 2016 v 10:00


Vstupní antifona /Olejník VeG-97/

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník RZO-/

 •  | zvuk
 • jednohlas, varhany

Veni Sancte Spiritus /sekvence/

Antifna k přijímání /Olejník VeG-103/

Učiň mne Pane nástrojem /Kancionál 928/

 •  | zvuk
 • jednohlas,varhany

ZPĚT

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Ne 24. 4. 2016 v 10:00

zkoušky: pá 15. 4. a pá 22. 4. v 19:00 ve farní klubovně

V: Buď Tobě sláva /Handel/

 •  | zvuk – v úpravě pro jednohlas s kytarou
 • jednohlas, kytara/varhany?

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník 150/

 •  |
 • jednohlas, a capella

E: Ubi caritas /MH – 627/

 •  |
 • sbor, a capella/kytara

O: Surrexit Christus /MH – 625/

 •  | zvuk
 • sbor, a capella

P: Hledám kde bydlíš Pane /KAN – 726/

 •  |
 • jednohlas, varhany – refrén s lidmi

Z: Bogorodice Děvo /Taize – 18/

 •  | zvuk
 • sbor, a capella

 

ZPĚT

VELKÝ PÁTEK

Pá 25. 3. 2016 v 18:00


Resp. žalm po 1. čtení /Olejník RZO-27/

 • 3-58P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Verš před evangeliem /Olejník VeG-36/

 • 3-58P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Pašije podle Jana /Pololáník/

 • 3-41 | zvuk
 • sbory + sólisti, a capella

Improperia (Lide můj, …) /Mička/

 • 3-42 | zvuk
 • sbor, a capella

Výzva k uctívání kříže /Olejník VeG-38/

 • 3-42 | zvuk
 • sbor, a capella

 

 

ZPĚT

ZELENÝ ČTVRTEK

Čt 24. 3. 2016 v 18:00


Resp. žalm po 1. čtení /Olejník VeG-28/

 • 3-55P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Verš před evangeliem /Olejník VeG-29/

 • 3-55P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Antifona k obětování /Olejník VeG-32/

 • 3-56P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Antifona při průvodu /Olejník VeG-33/

 • 3-57P | zvuk
 • jednohlas, a capella

 

ADORACE:

 • vybrané zpěvy z Taize (MH, ZH)
 • a capella

 

ZPĚT

KVĚTNÁ NEDĚLE

Ne 20. 3. 2016 v 10:00


Antifona před svěcením ratolestí /Olejník VeG-14/

 • 3-51P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Antifona při průvodu /Olejník VeG-15/

 • 3-52P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník VeG-19/

 • 3-53P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Verš před evangeliem /Olejník VeG-20/

 • 3-53P | zvuk
 • jednohlas, a capella

Křížová cesta (Boží Syn, slávy Král)

 • 3-33 | zvuk
 • konec přijímání
 • jednohlas, kytara

 

ZPĚT