Notový archiv

Postní doba

3-33

Křížová cesta (Boží Syn, slávy Král)

3-41

Pašije podle Jana /Pololáník/

3-41b

Pašije podle Jana /Pololáník/

celý sólový part

3-42

Improperia (Lide můj, …) /Mička/

Výzva k uctívání kříže /Olejník VeG-38/

3-51P

Antifona před svěcením ratolestí /Olejník VeG-14/

3-52P

Antifona při průvodu /Olejník VeG-15/

3-53P

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník VeG-19/

Verš před evangeliem /Olejník VeG-20/

3-55P

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník VeG-28/

Verš před evangeliem /Olejník VeG-29/

3-56P

Antifona k obětování /Olejník VeG-32/

3-57P

Antifona při průvodu /Olejník VeG-33/

3-58P

Resp. žalm po 1. čtení /Olejník RZO-27/

Verš před evangeliem /Olejník VeG-36/

Velikonoce

4-01

Vstal z mrtvých Kristus /Šteyerův kancionál/

4-31

Veni Sancte Spiritus /sekvence k DS - taize??/

4-51P

Žalm po epištole

4-81P

Sl. Seslání Ducha svatého - vstupní antifona /Olejník/

4-82P

Sl. Seslání Ducha svatého - antifona k přijímání /Olejník/